Privacyverklaring

Mama in Vorm kan haar bedrijfsactiviteiten niet uitvoeren wanneer er geen persoonsgegevens verwerkt worden. Uw privacy is voor ons van groot belang. Op deze pagina laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

  • Alleen gebruiken om onze (ambtelijke) taken en werkzaamheden uit te voeren.
  • Niet verzamelen of gebruiken voor andere doeleinden dan die worden beschreven in deze
    privacyverklaring.
  • Zorgvuldig beveiligen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Mama in Vorm. U dient zich ervan bewust
te zijn dat Mama in Vorm niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en
bronnen die op onze website worden genoemd.